آهوانه

 

                                                                       شعری از زنده یاد :

                                                                       سلمان دهقانی رحیم آبادی

 

آهوانه

 

خلنگزار زمان را

سری به سامان نیست

گزاره ات

کنام پلنگان

آهوانه ام

گوش، تیز دار

تا بلوغ ترد چمن

گوش

       تیز دار

 

/ 0 نظر / 8 بازدید