چشم هایت

 

        چشم هایت

 

 

 

ای چشم هایت خانه زاد مردم شبگرد

در گیر و دار گیسوانت آسمان شب کرد

پشت کدامین کهکشان شبنامه می خوانی

دیوانه خواهد شد جهانی بی برو برگرد

 

 

      مهرگان --- لقمان دهقانی رحیم آبادی

/ 0 نظر / 41 بازدید