بهشت مدفون

 

                      بهشت مدفون


در گرداگرد این شهر

نه بوی شبنم می شنوی

نه خاطره ی باران

و هیچ درختی آوازه خوانی رود را به یاد ندارد

دروازه های این بهشت

مدفون کدام خاک غریب است

/ 0 نظر / 7 بازدید