ملا و طلب الاغ

ملا و طلب الاغ

 

          خر ملا ضعیف شده بود . گفتند:(( چرا به حیوان جو نمی دهی))

گفت:(( هر شب دو من جو به او می دهم.)) گفتند :(( پس برای چه این

قدر لاغر و ضعیف شده است؟)) گفت:(( سهمیه ی یک ماهش را از من

طلب دارد.))

/ 0 نظر / 5 بازدید