شاعر

 

 

             شاعر

 

مادر بزرگم می گفت:((آخر آدم حسابی به تو

هم می گویند شاعر!؟ توی شناسنامه ات اسم

تمام شاعرها را نوشته اند.))

/ 0 نظر / 2 بازدید