پیوند

 

پیوند

 

من عروسی کرده ام

گر چه هستم پرتغال

خانم نارنج شد

همسرم از پارسال

 

توی باغ دیگری

خانم من خانه داشت

دست او را باغبان

توی دست من گذاشت

 

جشن عقد ما دو تا

سبز بود و باشکوه

داشت می آمد بهار

نم نمک از پشت کوه

 

راستی تاریخ عقد

آخر اسفند بود

چون درست آن روزها

موقع پیوند بود

 

                                                    از مجموعه ی : سیب جان سلام

                                    سروده ی: ناصر کشاورز

                                             

/ 0 نظر / 4 بازدید