ترجیع بیداری

 

 

                       ترجیع بیداری

                                                                     

                                                                                شعری از زنده یاد:

                                                                            سلمان دهقانی رحیم آبادی

 

 

از سبزینگی نشستی دوباره کن

ای سبز

سبز

یال بلند توسن ات

در گریزگاه نسیم

آشفته می شود

چون خواب سرگردان ما

آشفته از هجوم بختکی ست

که هیابانگ مان

از چهار رکن بیتوته مان

                            درنمی گذرد

ای سبزپوش

در آیه ی سبزت

ترجیع بیداری را

به کرر در نبشته ایی

زادو راه کن

و پا در رکاب توسن رهوارت

                                  در نه

و از گذار قبیله ی ما

                         در گذر

شاید

         نسیم بخواند

                         برای تو

این خفته گان

در چنبر هجوم بختک دیرینه یاد

در هم غنوده اند

                                                                                 کلاچای

                                                                                1382/06/25

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید