رودابه

 

                   رودابه


نه از گیسوان رودابه ای قد کشیده ام

و نه کوچه پسکوچه های شهر را در  التماس یک لبخند پرسه زده ام

من

 کنار رود

روی چمن های خیس

و در امتداد رقص تابستانه ی شالیزار

عاشق شده ام

/ 0 نظر / 5 بازدید