# شعر

دختران آفتاب

  دختران آفتاب   و باد که می آید                     می رقصاند دختران آفتابی شالیزار را بر سینه ی صبور زمین در شباهنگامی که آسمان                                  از مهتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

پیاده رو

پیاده رو   باد درخت برگ های زرد پیاده رو و نیمکتی که بعد از من و تو                                     تنها خواهد نشست
/ 0 نظر / 0 بازدید