# شعر

بهشت

          بهشت     تابوت ها که آفریده شدند بهشت کوچک شد انسان آواز خواندن را از یاد برد و رویاهایش را در چشم مانکن ها جاگذاشت
/ 0 نظر / 10 بازدید

کودک و ماه

                      کودک و ماه   شب اول            کودک بر ایوان خانه ایستاده است            و با انگشت کوچکش            به آسمان اشاره می کند:                                              ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید