برف

 

برف

 

 

دانه

     دانه

           دانه

                 برف

می رسد از آسمان

می نشیند هر طرف

روی خانه

توی باغ

روی کاج پیر ما

شهر مثل مادرم

موسفید می شود

شهر پیر می شود

روسپید می شود

/ 0 نظر / 11 بازدید