صورت باران

 

 

             صورت باران

 

خاک های روی شیشه

صورت باران را خط خطی کرده است

پاک کنت را بردار

و خطها را پاک کن

تا باران برای همیشه جوان بماند

/ 0 نظر / 2 بازدید