دختران آفتاب

 

دختران آفتاب

 

و باد که می آید

                    می رقصاند

دختران آفتابی شالیزار را

بر سینه ی صبور زمین

در شباهنگامی که آسمان

                                 از مهتاب

                                           لبریز شده است

 

داس ها

          در کمین آفتابند

و در کمین دخترانی

که با برآمدنش

شالیزار

          پایکوبی شان را به فراموشی خواهد سپرد

/ 0 نظر / 2 بازدید