دختران تاک

 

          دختران تاک

 

روی شاخه های تاک مهربان

باز هم نسیم تاب می خورد

در کنار نهر زیر پای او

شاپرک نشسته آب می خورد

 

دشت از شکوفه های رنگ رنگ

دامنی برای خود گرفته است

تک درخت باغ ؛ کفش کوچکی

از چمن به پای خود گرفته است

 

غنچه ای پر از طراوت بهار

در کنار آب خنده می کند

در کبود قاب آسمان پیر

چشم آفتاب خنده می کند

 

در میان دشت پرگل و قشنگ

رقص دختران تاک دیدنی است

زیر سایه سار تک درخت باغ

نغمه ی پرندگان شنیدنی است

/ 0 نظر / 9 بازدید